- Ta det rolig, Gjedrem

Av Torgeir Høien - 29.mai.2006 @ 08:30 - Kommentér
Svein Gjedrem må ta inn over seg at prisstigningen er milevis unna inflasjonsmålet. En renteheving på onsdag vil gi alt for aggressive pengepolitiske signaler.

Norges Bank fikk berettiget oppmerksomhet for innovativ og god kommunikasjon i fredagens Financial Times. Avisen roser banken for å publisere sin renteplan for de neste årene. Det hadde vært en liten pengepolitisk revolusjon ? med langt større forutsigbarhet og ro i finansmarkedene ? om Federal Reserve, Bank og Japan og den europeiske sentralbanken hadde lagt seg på Norges Banks linje. Markedet foretrekker klar tale fremfor tungetale.

Likevel råder det en viss usikkerhet om hva som skjer med renten på onsdag. Gjedrem har sagt at det vil komme en renteøkning til dette kvartalet, men han har latt det være åpent om tilstramningen ? som alle venter blir på 25 basispunkter ? kommer nå i mai eller om man venter til 29. juni.
Hovedstyret bør vente.

Det har vært strategien til Norges Bank i det siste å øke styringsrenten ?i små og ikke hyppige skritt?. Denne ordlyden har blitt fulgt opp med å heve styringsrenten samtidig med at banken legger frem en ny inflasjonsrapport. Det kommer ikke noen ny rapport på onsdag. En økning av renten denne uken vil derfor være et klart signal om at man skrur opp tempoet i rentesettingen fremover. Det blir hyppigere skritt. Pengemarkedet forventer en mer aggressiv strategi i inflasjonsrapporten 29. juni og den korte enden av rentekurven vil heve seg.
Men prisveksten rettferdiggjør ikke en mer aggressiv pengepolitikk.

Inflasjonen har på ingen måter overrasket på oppsiden siden Norges Bank publiserte sin forrige inflasjonsrapport. Trenden med svakt stigende inflasjon fra høsten 2004 ble brutt i fjor høst. Målt med årsveksten i konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og energivarer har inflasjonen falt fra 1,3 prosent i august til 0,8 prosent i april. Når prisveksten avtar fra et nivå som allerede ligger under det toleranseintervallet regjeringen har Norges Bank på +/- 1 prosentpoeng fra 2,5 prosent, taler dette for en økt aktsomhet ikke en økt aggressivitet.

For at Gjedrem skal lykkes med pengepolitikken i det lange løp, må han kunne spille ball med rimelig stabile inflasjonsforventninger. Så langt tyder alt på at dette har gått greit, selv om inflasjonen ikke har vært på målet siden sommeren 2002. Trolig skyldes dette at bankens ord og handlinger har fått folk til å forstå at innfrielse av inflasjonsmålet er jobb nummer én og de har tilpasset styringsrenten deretter. Raskere rentehevinger nå som kjerneinflasjonen igjen har falt, kan fort dytte forventningene ut på glattisen.

Det er heller ikke slik at den økonomiske utviklingen tilsier økt inflasjonspress litt lengre frem i tid. Bortsett fra en akselerasjon i energiprisene har det ikke vært noen markant økning i prisene hos handelspartnerne, og sterkere krone demper importprisveksten fremover. Samlet lønnvekst ser ut til å bli litt lavere enn Norges Bank forventet, og god produktivitetsvekst i næringslivet gjør at kostnadene per produsert enhet holdes nede. Lønningene ser ut til å øke litt i meste laget i offentlig sektor, men hvis det gir mindre vekst i offentlig sysselsetting, betyr det ikke så mye for kostnadsveksten på kort sikt. At offentlig grådighet kan gi uheldig presedens for fremtidige lønnoppgjør, bør Gjedrem gi uttrykk for i andre fora enn i Norges Banks hovedstyre.

Kjerneinflasjonen vil nok tikke opp etter hvert, men det er betinget av at Gjedrem har hvilepuls.

Første innlegg

Av Torgeir Høien - 05.mai.2006 @ 11:19 - Kommentér

Velkommen til min blogg!


Torgeir Høien

Torgeir Høien er porteføljeforvalter i Skagen Fondene med ansvar for pengemarkedsfondene Skagen Høyrente og Skagen Høyrente Institusjon. Han er utdannet magister i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, og satt i hovedstyret i Norges Bank fra 1998 til 2002. Høien har vært seniorøkonom i Handelsbanken og administrerende direktør i undervisningsselskapet Sonans.

mai 2006
ma ti on to fr
1 2 3 4
5
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 31        
             
hits