Gledesdreperne

Av Torgeir Høien - 19.des.2006 @ 15:37 - Kommentér

Ikke tro på alt du hører om norsk økonomi.

 

Nå tytes vi ørene fulle fra lek og lærd om at økonomien er nær kokepunktet, at arbeidsmarkedet er overopphetet, og at kongedømmet marsjerer taktfast mot stupet om ikke renten raskt settes opp, lønnsveksten holdes nede, investeringene bremses og forbruket stagges.  

 

Sannheten er at det går meget bra med norsk økonomi, og det samtidig med at prisene stiger langt mindre enn normalt. Nasjonens samlede inntekt har de siste to årene voks med kinesiske dimensjoner, mens prisveksten i mange år har vært nede på sveitsisk nivå. Vi er en salig samfunnsøkonomisk situasjon med høy vekst, lav inflasjon og lave renter. Og det er ingen som helst grunn til å male fanden på veggen.

 

Vi kan glede oss
”Hver gledesstund på jord betales skal med sorg”, nynner den puritanske norske folkesjelen. Men det finnes ikke noen som helst grunn til at vi ikke kan glede oss over velstanden og ta ut noe av inntektsveksten i form av høyere forbruk. De mange sjeføkonomenes apokalyptiske formaninger minner mer og mer om bedehusets fordums svovelpredikanter. Synden har kommet inn i verden i form av tosifret kredittvekst.

 

Det er ikke hold i oppfatningen om at grunnlaget for de dårlige tidene er å finne i de gode tidene. På et eller annet tidspunkt vil selvsagt konjunkturene snu, men det har ikke noe med at det svinger så det suser av økonomien nå. Like lite som det elendige været vi hadde i Stavanger i høst var værgudenes takk for sist for at vi satte pris på det herlige sommerværet.  

 

Årsakene til velstandsøkningen er en kombinasjon av hjemlige og globale forhold.


Mer effektiv 

De siste 15 årene har norsk økonomi blitt mye mer effektiv. Hver time vi jobber gir 50 prosent mer i verdiskapning enn i 1990 Hvorfor? Litt fordi vi har flere og bedre maskiner som hjelper oss med å få jobben unna, men mest fordi tusenvis av forretningsmenn, med ny teknologi for hånden og i tøff konkurranse med bedrifter nært og fjernt, har snudd fullstendig opp ned på en lang rekke bedrifter og hele næringer. Dette har gitt norsk økonomi en effektivitetsmessig ansiktsløftning som vi knapt har sett maken til.

 

Effektivitetsvekst er som manna fra himmelen. Det gir oss ekstra velferd uten kostnad i form av svette eller forsakelse av forbruk. Økonomien har nå i over et tiår vokst raskere på økt effektivitet alene enn hva mange har trodd var nasjonens offisielle økonomiske fartsgrense. 


Import ned - eksport opp  

I tillegg har de gode tidene mye å gjøre med at vi får så mye billige varer fra utlandet, mens vi sender ut varer som blir stadig mer verdifulle. Importprisene har gått ned, og eksportprisene har gått opp. Det er ikke bare snakk om at et oljefat kan byttes mot enda flere importgoder. Også tradisjonelle eksportbedrifter har dratt fordeler av høyere verdensmarkedspriser. Årsaken til bedringen i bytteforholdet er at vi har en smal næringsstruktur som er godt tilpasset intensivert internasjonal arbeidsdeling og global høykonjunktur.

 

Høy vekst i produktivitet og en kraftig forbedring av bytteforholdet har i neste omgang stimulert produksjon, arbeidsinnsats og investeringer. Samtidig har husholdningene oppjustert anslaget på fremtidig disponibel inntekt, og dette har gitt et løft i det private forbruket og økt investeringene i varige konsumgoder som boliger.

 

Julefeiringen synes å få et ekstra kommersielt preg i år. Det er i hvert fall ikke noen grunn til å begrense julens materielle gleder av hensyn til nasjonalregnskapet.

  

 

 

Torgeir Høien

Torgeir Høien er porteføljeforvalter i Skagen Fondene med ansvar for pengemarkedsfondene Skagen Høyrente og Skagen Høyrente Institusjon. Han er utdannet magister i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, og satt i hovedstyret i Norges Bank fra 1998 til 2002. Høien har vært seniorøkonom i Handelsbanken og administrerende direktør i undervisningsselskapet Sonans.

desember 2006
ma ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
hits